Rökvätska

Rökvätska

Trainer Rökvätska är speciellt anpassad för räddningsutbildning och industriellt bruk där en kraftig och varaktig rök behövs.Produktkategorier

Trainer Medium

Vattenbaserad rökvätska för övning i normaltempererade och ömma utrymmen såsom kontor, skolor, sjukhus etc. Ger en medeltjock rök med lång varaktighet. Giftfri. Testad av SP.

Trainer Heavy

Vattenbaserad rökvätska för övning i uppvärmda och oömma utrymmen såsom rökövningshus, tunnlar, råa lokaler etc. Även lämplig vid ledningsinventering. Ger en extremt tjock rök med extra lång varaktighet med hög värmetålighet. Giftfri. Testad av SP.