Rökvätska

Rökvätska

Produktkategorier

Jem / Martin Lättrök

Vattenbaserad, giftfri rökvätska som passar de flesta rökmaskiner av olika fabrikat. Testad av SP.

 • Jem Pro Fog
 • Jem Pro Fog QD
 • Jem Pro Fog EQD
 • Jem Pro Fog HD

Jem / Martin Haze

Vattenbaserad, giftfri hazevätska som passar de flesta hazemaskiner för vattenbaserad vätska av olika fabrikat. Testad av SP.

 • Rush Haze
 • Jem C-Plus Haze
 • Jem K1 Haze
 • Jem R-365 Haze

Jem / Martin Low Fog

Vattenbaserad, giftfri rökvätska avsedd för Jem Glaciator Dynamic / X-Stream / Heavy Fog och liknande tungrökmaskiner. Testad av SP.

 • Jem Low Fog QD
 • Jem Low Fog
 • Jem Low Fog HD

Övriga Rökvätskor

 • Swefog Cracker Oil
 • Swefog MDG-Vätska
 • Le Maitre Mini Mist
 • Magic FX
 • Jem Pro Clean & Storage Fluid